ZARZĄD KLUBU

PREZES - ARKADIUSZ MICHALAK
V-CE PREZES - WALDEMAR LIBERDA
SKARBNIK - JAROSŁAW WYSTUP