Historia klubu

Pomysł założenia Klubu Abstynenta w Blachowni zrodził się w 1994 roku z inicjatywy trzech jej mieszkańców – dwóch uzależnionych i jednego wspierającego w ich w abstynencji – Joachim Kusz , Tomasz Banasik , Krzysztof Gliński . W porozumieniu z Burmistrzem otrzymali oni lokal do zagospodarowania tej działalności w budynku biblioteki przy ulicy 1-Maja .Celem takiego Klubu było dążenie do trwałej abstynencji , zdrowienia moralnego , fizycznego i psychicznego ,dokonywanie zdrowotnych zmian w relacjach rodzinnych ,powrót do aktywnego życia w społeczeństwie , zapraszanie innych osób potrzebujących pomocy w problematyce alkoholowej . Lokal doprowadzili pracami remontowymi do użytku , wyposażyli go w przedmioty najbardziej potrzebne . Joachim objął funkcję prezesa Klubu oraz został członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie miasta i gminy Blachownia .Zalegalizował działalność Klubu w 1996 roku , zgłaszając do rejestru w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. W rok później przy Klubie otwarty został przez pełnomocnika ds. R.P.A w Blachowni Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie .Wiodącym celem działalności  Klubu było  promowanie życia w trzeźwości  ,praca nad nowymi sposobami utrzymywania abstynencji , radzenie sobie w nawrotach choroby , stworzenie klimatu wzajemnego wspierania się , zajęcia  grupowe i indywidualne z terapeutą oraz organizowanie  bezalkoholowych  spotkań towarzyskich . W latach 2000 do 2007 roku funkcje prezesa przejął Jerzy Job , rozwijał dalej działalność Klubu , dokonał wiele przemian które korzystnie wpływały na promowanie trzeźwego stylu życia . Współpracował z Komisją ds. R.P.A, z Burmistrzem miasta i gminy Blachownia , z Dyrektorem Domu Kultury w Blachowni . Przy takiej współpracy Klub został przeniesiony do Domu Kultury gdzie otrzymał pomieszczenie do remontu a z czasem przydzielono drugi lokal .Remont i przystosowanie do użytku dokonali sami uczestnicy Klubu-zagospodarowali aneks kuchenny z dopływem i odpływem bieżącej wody , położone zostały płytki ścienne ,oraz sami członkowie  pomalowali pomieszczenia . Ze środków dofinansowania z Urzędu miasta i gminy Blachownia zakupiono : stoły , krzesła , firanki , zasłony , obrusy ,  aparat fotograficzny , aparat telefoniczny , wykładzinę na podłogi , odkurzacz , komputer , meble pod komp. , drukarkę , telewizor , wieże hi-fi , odtwarzacz dvd .Ramowa działalność Klubu w latach do 2007 roku to : spotkania w grupach wsparcia , spotkania z terapeutą z elementami terapii , bezalkoholowe spotkania  okolicznościowe ( andrzejki ,mikołajki ,dzień kobiet ,wieczorki poezji ,spotkania przedświąteczne ,imprezy sylwestrowe i noworoczne ) , spotkania w plenerze  ( ogniska ,grzybobranie ,wycieczki rowerowe ,wycieczki po jurze krakowsko - częstochowskiej ) , wyjścia do teatru , wyjazdy integracyjne z innymi Klubami abstynenta na uroczyste  obchody rocznic Klubowych , na Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej  do Olsztyna k . Częstochowy , oraz udziały w obozach terapeutycznych organizowanych przez inne Kluby w miejscowościach turystycznych jak : Wisła , Szklarska Poręba , Małe Ciche , Łeba .W latach działalności  Jerzego KLUB WZAJEMNEJ POMOCY FAMILIA przekształcił swoją nazwę na Stowarzyszenie Integracji Społecznej Stowarzyszenie Abstynenckie FAMILIA .  Od lipca 2007 r. funkcję prezesa objął WŁODZIMIERZ POLAK . Należymy do Regionalnego Częstochowskiego Związku Klubów Abstynenckich oraz Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego .Jako nieliczni ze stowarzyszeń abstynenckich otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach  projektu którego prowadzone były zajęcia  z psychologii  – przez terapeutów z OTUA w Parzymiechach, spotkania integracyjne oraz kurs komputerowy . Każdy tu może miło spędzić wolny czas i co jest ważne bez kontaktu z alkoholem. Działalność nasza daje wymierne efekty w postaci abstynencji członków, poprawy świadomości na temat uzależnień, poprawy umiejętności oceny własnej postawy wobec problemu uzależnienia, poczucia własnej wartości , rozwoju intelektualnego i kulturalnego .Od maja 2012 roku nasze stowarzyszenie mieści się przy ulicy 1 Maja 99 ( obok komisariatu policji ) w Blachowni.Obecnym prezesem klubu jest Arkadiusz Michalak .