OLSZTYN 2012

XXI Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO ' 2012 OLSZTYN koło Czestochowy.