NASZ KLUB

 GŁÓWNY HOL -  WEJŚCIE , SZATNIA

 GŁÓWNY HOL- WEJŚCIE DO POMIESZCZEŃ : KUCHNIA,
 POKÓJ TERAPEUTY,SALA SPOŁECZNOŚCI.

 POKÓJ TERAPEUTY

 KUCHNIA

 SALA - SPOŁECZNOŚCI

 SALA - SPOŁECZNOŚCI