Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin