Rocznica klubu

 XXXI ROCZNOCA KLUBU "SZANSA" W RADOMSKU 17.09.2016 r.