TALENTY W TRZEŹWOŚCI UKRYTE

XXI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ABSTYNENCKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Kolejny już raz do Olsztyna zjechali z całego kraju ludzie, którzy dzięki swojej silnej woli, pomocy i wsparciu bliskich, potrafili zerwać z nałogiem alkoholizmu, na nowo dostrzec piękno tego świata, prezentując swoje talenty literackie i muzyczne na XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej. Tegoroczne spotkanie „Zamczysko’ 2012”, którego organizatorami byli Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie, przy współudziale zainteresowanych urzędów miast i gmin oraz sponsorów, odbyło się na terenie olsztyńskiego zamku w dniach 24-26 sierpnia 2012 r. Organizatorom i uczestnikom przyświecało odwieczne przekonanie, że twórczość artystyczna uduchowia, zbliża ludzi i czyni ich życzliwymi, przynosi pogodę ducha i wewnętrzny spokój.Nadzwyczaj bogaty i urozmaicony program imprezy, spotkania z ludźmi kultury, sztuki, teatru, ruchów trzeźwościowych, warsztaty tematyczne, występy amatorów i renomowanych zespołów muzycznych, świadectwa byłych alkoholików oraz wspaniała atmosfera pełna rodzinnego ciepła, pokazały kolejny raz potrzebę wspólnych kontaktów i prawdę, że trzeźwiejący alkoholicy oprócz wartościowego życia w rodzinie i solidnej, uczciwej pracy potrafią tworzyć dobra duchowe w postaci poezji, twórczości muzycznej i wielu innych form artystycznych. WIĘCEJ FOTEK