TRZEŹWOŚCIOWY BIEG JESIENNY

XXIV bieg trzeźwościowy im. red.Tomasza Hopfera Parzymiechy 2012 r.

 Start biegów dzieci i młodzieży1. dla przedszkolaków - 50 m.2. klasy I i II - 200 m.3. klasy III i IV - 500 m.4. klasy V i VI - 1.100 m.5. klasy I – III Gimnazjum - 1.100 m.- biegi zostaną przeprowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia pisemne do biegów przedłożą opiekunowie klas w godz. 8.00 - 10.00 w biurze zawodów w sali gimnastycznej.II. Bieg główny.- w biegu głównym i w Nordic Walking może uczestniczyć każda osoba, która do dnia 1października 2011 r. ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do posiadania pisemnej zgodyna udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów.TRASA I DYSTANS Nawierzchnia asfaltowa; Bieg – 10 km, Nordic Walking – 5 km. ZGŁOSZENIA•  Zaleca się dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną na n/w adres:Link: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=266• Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godz. 8.00 do 10.00 w biurze zawodów - w sali gimnastycznej.• Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów celem podpisania karty zgłoszeniowej i pobrania numeru startowego. Serdecznie zapraszamy naszych klubowiczów do wzięcia udziału w tych zawodach .