Miejski Dom Kultury

Uroczystość wręczenia okolicznościowych Medali 50-lecia Nadania Praw Miejskich Blachowni

Za wkład w rozwój gminy Blachownia , budowanie podwalin pod naszą teraźniejszość poprzez zaangażowanie w życie społeczne ,edukacyjne , sportowe  , kulturalne oraz wieloletnie poświęcenie i pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny . Burmistrz Blachowni - Sylwia Szymańska uhonorowała medalem "50 lecia nadania praw miejskich " naszego kolegę , wieloletniego prezesa stowarzyszenia "Familia" Jerzego Joba .

Wielkie gratulacje od całej społeczności stowarzyszenia.