Wyjazd Integracyjny

Zakopane -Stachonie 29.04-05.05.2018 r.

Stowarzyszenie Abstynenckie „Familia” z Blachowni zorganizowało wyjazd integracyjny dla członków i rodzin stowarzyszenia z problemem uzależnień do Zakopanego w dniach 29.04 – 05.05. 2018 roku do pensjonatu „Halinka” w Zakopanem-Stachonie . W wyjeździe tym uczestniczyło 21 osób ze stowarzyszenia oraz pani psycholog Wiesława Gostkiewicz a także instruktor terapii uzależnień Marzena Pierz .Uczestnicy wyjazdu oprócz codziennych zajęć z terapeutami, chodzili po szlakach górskich odpoczywali a także uczestniczyli w co rocznym Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich w Zakopanym . Głównym celem zlotu jest odbudowa i umacnianie naderwanych przez alkohol i inne środki psychoaktywne więzi rodzinnych , poprawa komunikacji w małżeństwie i z dziećmi , poprawa komunikacji z otaczającym światem, w trakcie zlotu odbyła się uroczysta Msza Św. na Rusinowej Polanie . Po przez tego typu wyjazd integracyjny pokazujemy , propagujemy i promujemy nowe niealkoholowe alternatywne formy spędzania wolnego czasu i wypoczynku oraz nienałogowego zachowania . Pokazujemy , przypominamy i uczymy zachowań proekologicznych oraz jak można obcować z przyrodą na trzeźwo . Wszyscy uczestnicy przyjechali szczęśliwi i zadowoleni z wyjazdu .

WIĘCEJ FOTEK..................