Stowarzyszenie Familia

Wigilijne spotkanie opłatkowe 15 grudnia 2018 r.

Jak co roku ,15 grudnia 2018 r. w siedzibie stowarzyszenia „Familia” odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe  członków i sympatyków klubu .
W śród zaproszonych gości byli m. in . Sylwia Szymańska – Burmistrz Blachowni ,
Paweł Hreczański – Przewodniczący Rady Miejskiej Blachowni ,
Barbara Gradowicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , członkowie komisji ,. W składanych wzajemnie życzeniach dominowała troska o utrzymanie zdrowia i szczęścia,życzyliśmy sobie też pomyślności, pogody ducha i wytrwałości w zamierzonych przedsięwzięciach w nowym 2019r. Rodzinna, sympatyczna atmosfera sprawiła, że spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.

WIĘCEJ.........