SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

"Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej".
 
W sobotę 12.01.2019 roku w ramach projektu realizowanego przez gminę
Blachownia pt.: "Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacj
i integracji społecznej" , w siedzibie stowarzyszenia „Familia” odbyło się
spotkanie członków stowarzyszenia ze specjalistami terapii uzależnień
z Ośrodka Leczenia ,Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu . Na spotkaniu
omawialiśmy jak rozpoznać ,
jaką zastosować profilaktykę w zagrożeniu
wystąpienia nawrotu u osób
uzależnionych od alkoholu a także przeprowadziliśmy
warsztaty w tym temacie .
Projekt ten został współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 .