ZAPROSZENIE

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Integracji Społecznej Stowarzyszenia Abstynenckiego „Familia” w Blachowni zawiadamia wszystkich członków o zwołaniu Walnego Zebrania , które odbędzie się

06 lipca 2019 r.( sobota) o godzinie 17.00 I – Termin

                                             godzina 17.15 II – Termin.

 

 

Proponowany przebieg zebrania :

 

1 . Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności.

2 . Przedstawienie sprawozdań z pracy Zarządu Stowarzyszenia

     w roku 2018 .

3 . Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań z

     pracy zarządu Stowarzyszenia w roku 2018.

4 . Wolne wnioski , wystąpienia końcowe .  

 

 

           Obecność obowiązkowa !