WIADOMOŚCI

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków KRZiSA

W dniu 20.09.2019 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 33 delegatów z 11 Związków (Członków) Krajowej Rady, którzy wybrali Władze KRZiSA na nową 5-letnią kadencję, w składzie:
Krzysztof Adach – Przewodniczący
Bogdan Urban – Z-ca Przewodniczącego
Jan Garncarz – Z-ca Przewodniczącego
Władysław Keler – Sekretarz
Włodzimierz Ziółkowski – pełniący obowiązki skarbnika
Jacek Bidziński – Członek Zarządu
Andrzej Netkowski – Członek Zarządu
Wojciech Zielonka – Członek Zarządu

Dokonano wybory Komisji Rewizyjnej w składzie:
Włodzimierz Jurowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Aniela Racka – Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Bogdanowicz - Sikorska - Członek Komisji Rewizyjnej