SPOTKANIE OPŁATKOWE

KLUB FAMILIA 2013.r

22 grudnia 2013r. jak co roku w siedzibie klubu odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe naszego Stowarzyszenia , na którym była obecna cała społeczność oraz sympatycy klubu Abstynenckiego „Familia”. W śród zaproszonych gości byli m. in . Anetta Ujma – Burmistrz Blachowni , Mariola Królicka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , członkowie komisji , Zbigniew Jadczak – Prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej , oraz ks . Tomasz Dragan z Parafii Rzymsko – Katolickiej Najświętszego Zbawiciela w Blachowni . W składanych wzajemnie życzeniach dominowała troska o utrzymanie zdrowia i szczęścia,życzyliśmy sobie też pmyślności, pogody ducha i wytrwałości w zamierzonych przedsięwzięciach w  nowym  2014r. Rodzinna, sympatyczna atmosfera sprawiła, że spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.

 

 

 

 

Prezes klubu Arkadiusz Michalak oznajmił wszystkim że od dzisiejszego spokania przestaje palić papierosy , życzymy mu z całego serca  żeby mu się udało w tym postanowieniu.