WIADOMOŚĆ

14 Kwietnia 2014 r.Ogólnopolskim Dniem Trzeźwości.

Uzależnienie od alkoholu, jest jednym z największych problemów naszego społeczeństwa, ma zasadniczy wpływ na degradację człowieka, jego bierną postawę w otaczającej go rzeczywistości.
Nadużywanie alkoholu sprzyja utrwalaniu się bezrobocia, wzrostu przemocy, przestępczości, naruszaniu prawa i porządku publicznego, łamania prawa przez nietrzeźwych kierowców, naruszanie prawa związane z obrotem alkoholem poprzez sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym. Stan zdrowia naszego społeczeństwa ulega stałemu pogarszaniu, alkohol ma wpływ nie tylko na psychik człowieka jest równie, przyczyną wielu chorób somatycznych. Należy sobie zadać pytanie - co ja jako obywatel tego kraju mogę zrobić, aby alkohol nie zbierał takich „plonów”, szczególnie wśród młodych ludzi, czy muszę w swojej rodzinie pielęgnować chore tradycje takie jak, toasty z różnych okazji za zgodą rodziców wznoszone przez dzieci, czy chociażby śpiewania „a kto z nami nie wypije....”, itd.?

 Wykorzystajmy to święto do promocji zdrowych form spędzania wolnego czasu jako działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych. Dla decydentów środków masowego przekazu jak i obywateli naszego kraju jest to moment na refleksję, okazją do głębszego zastanowienia się nad tym, jaką rolę alkohol odgrywa w naszym życiu.
Mamy nadzieję że ten dzień stanie się ważnym elementem promocji ruchu abstynenckiego i propagowania idei trzeźwości jako normy społecznie akcentowanej.