ZAPROSZENIE

Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe \\\\\\\"Przystań\\\\\\\" zaprasza 18 października na XII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

 


REGULAMIN
XII Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego Członków Stowarzyszeń
Abstynenckich Województwa Śląskiego
 o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercia

Termin i miejsce: 18 października 2014 r. – hala OSiR III Zawiercie
ul. Piłsudskiego 73 a – nad „Wymiennikownią” – 7 stołów.
Wspomniana hala znajduje się na Osiedlu Żabki w odległości 300 metrów
od ryneczku. Dojazd z dworca PKP i PKS autobusami linii „ 0 ” lub „ 2”.

Organizator: Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Przystań ”
w Zawierciu  ul. Powstańców Śląskich 6  tel./ fax  32 67 221 75 .
W sytuacjach awaryjnych można skontaktować się z Kolegą – Sławomir Otręba  tel. 798 609 505.

Warunki uczestnictwa: Prawdo startu w zawodach mają członkowie Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa  Śląskiego. Do weryfikacji należy przedstawić pismo Prezesa Stowarzyszenia zgłaszającego imiennie zawodnika. Obowiązuje strój sportowy .

Program: Zawody zastaną rozegrane w grach pojedynczych, które wchodzą do punktacji drużynowej . Drużyna składa się z 3 zawodników mężczyzn i kobiet. Systemy poszczególnych turniejów zostaną dostosowane do ilości zgłoszeń
i ustalone podczas konferencji technicznej w dniu zawodów.
Zawody zostaną rozegrane według następującego programu czasowego:
   9.20 – weryfikacja i konferencja techniczna
   9.45 – losowanie
10.00 – gry
Limity ilościowe: Każde Stowarzyszenie może wystawić po 2 drużyny.

Nagrody: Drużynowo za zajęcie miejsc 1 – 4 puchary i dyplomy,
                 indywidualnie – nagrody ufundowane przez sponsorów.

Potwierdzenie udziału: Telefonicznie  – 511867823 – Kol. Jan Malec
                                        Zapisy do godz. 9.20 w dniu zawodów na hali OSiR III.

Warunki finansowe : Koszty organizacyjne ponosi ZST „ Przystań ”.
Startowego nie pobiera się, ubezpieczenie we własnym zakresie.

                                                                            Ze sportowym pozdrowieniem
Zawiercie dnia 05.09.2014 r.                                Zarząd ZST „PRZYSTAŃ”.